Vanzari Black Friday

~~Descrierea campaniei:
Editura Colorama acorda reduceri de pret, clientilor care achizitioneaza produse in cadrul vanzarilor promotionale “Black Friday” (in continuare denumita "Black Friday") organizata in perioada 20.11.2015 - 04.12.2015 (in continuare denumita "Perioada Black Friday") si in limita stocului disponibil, pe pagina de internet a organizatorului www.edituracolorama.ro.
Reducerile  de pret si produsele incluse in Black Friday sunt prezentate pe pagina de internet a organizatorului www.edituracolorama.ro, in perioada Black Friday sau art. 8 al prezentului regulament


Art. 1 – Organizatorul:
Organizatorul este:
ROXER GRUP SA, cu sediul social la adresa:  Calea Baciului nr. 1-3, 400230, Cluj-Napoca, Cod Unic de Identificare: RO 201845, Nr. Registrul Comerțului: J12/84/1991 - prin divizia sa Editura Colorama (denumita in continuare “Editura") - cu sediul la adresa: Samuil Micu nr 12A 400014, Cluj-Napoca tel/fax 0264 450 604.

 

Art 2. – Dreptul de participare
2.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care va achizitiona produse participante la Black Friday, in perioada 20.11.2015 – 05.12.2015, de pe pe pagina de internet a organizatorului www.edituracolorama.ro. Participarea persoanelor juridice la Black Friday este supusa termenelor si conditiilor prezentului regulament (in continuare denumit „Regulament”).
2.2. Persoanele juridice si fizice pot achizitiona o singura bucata dintr-un cod de produs. Editura asigura clientilor sai produse la preturile promotionale conform acestor vanzari promotionale ocazionale in limita stocului disponibil.
2.3 Livrarea produselor va fi efectuata intr-un termen estimativ, cuprins intre 3 si 7 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, incepand cu data de 07.12.2015.
2.4. Persoanele juridice care vor dori sa plaseze comenzi pentru produsele incluse in Black Friday din perioada 20.11.2015-04.12.2015 se vor  supuna prezentului Regulament, continutul acestuia prevaland oricaror intelegeri  anterioare agreate cu organizatorul.
2.5. Persoanele juridice care au incheiat un acord comercial cu organizatorul nu sunt eligibile pentru a participa la vanzari promotionale Black Friday.


Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a vanzarilor promotionale ocazionale Black Friday
3.1. Vanzarile promotionale ocazionale Black Friday se desfasoara pe www.edituracolorama.ro, in perioada 20.11.2015 – 04.12.2015 si in limita stocului disponibil.
3.2. Conditiile de desfasurare a vanzarilor promotionale Black Friday, respectiv valoarea, tipul si durata reducerilor sunt afisate pe pe pagina de internet a organizatorului www.edituracolorama.ro in perioada promotiei.

 

Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal
4.1. Prin participarea la aceste vanzari promotionale Black Friday, persoanele participante declara ca inteleg si sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite prin prezentul Regulament. În cazul în care organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul  Regulament, işi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile şi beneficiile ce ii revin acestuia, in baza prezentului Regulament, fara a fi obligat la plata de daune interese sau penaliati de orice fel.
4.2. Organizatorul, garantează pastrarea confidenţialitatii asupra datelor personale ale tuturor participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. Participantii la vanzari promotionale Black Friday, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau  justiţiei (art. 18).
4.3. Participanţii au dreptul de a obţine de la organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o prima solicitare dintr-un an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.
4.4. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
4.5. În vederea exercitării acestor drepturi, participantii la vanzari promotionale Black Friday vor transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Editura Colorama, Samuil Micu nr 12A, 400014, Cluj-Napoca.

Art. 5 - Intreruperea , incetarea si modificarea campaniei
5.1. In conditiile disponibiliatii de stoc, vanzarile promotionale ocazionale Black Friday inceteaza de drept la data expirarii Perioadei, respectiv 04.12.2015. In situatia in care Organizatorul este impiedicat din motive obiective, printre care este si epuizarea stocului disponibil,  sa continue vanzarile promotionale ocazionale Black Friday, are dreptul sa decida incetarea acesteia inainte de expirarea Perioadei.

Art. 6 – Litigii
6.1. Eventualele neintelegeri  aparute intre Organizator  si participantii la vanzari promotionale ocazionale Black Friday, pe durata desfasurarii Black Friday si avand legatura cu Black Friday, se vor rezolva pe cale amiabila.
6.2. In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente, de la sediul Organizatorului.

Art. 7 – Dispozitii finale
7.1. Prin participarea la vanzarile promotionale ocazionale Black Friday ale Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.
7.2. Editura Colorama isi rezerva dreptul de a modifica  regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.
7.3. Editura Colorama isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara vanzarile promotionale ocazionale Black Friday si de a lua masurile necesare pentru desfaurarea conforma a acestora.
7.4. Editura Colorama isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute si de a exclude definitiv din vanzarile promotionale ocazionale Black Friday orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului poate  afecta bunul mers al vanzarilor promotionale ocazionale Black Friday.
7.5. Editura Colorama nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.
Daca intervine o situatie de forta majora pe Perioada vanzarilor promotionale ocazionale Black Friday, ce impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea vanzarilor promotionale ocazionale Black Friday, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.
7.6. Eventualele neintelegeri aparute intre Editura Colorama si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
7.7.  Facturile vor fi emise in format tiparit  si vor fi trimise concomitent cu produsele comandate, pe adresa fizica furnizata la comandarea produselor.
7.8. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Editura Colorama - www.edituracolorama.ro, editura@colorama.ro.


Art.8 -Produsele participante la campanie:

Cod Articol:         Titlu                                                     Autor  

C03                     Supercampionii Clujului vol. I & II      Ovidiu Blag 
C08                     U Cluj, așa cum o știu                         Alin Fornade 
C09                     De Cluj numai de bine                         Ovidiu Blag 
C10                     Din Cluj se vede altfel                         Ovidiu Blag 
C13                     Legendele fotbalului uiorean              Vigh Alexandru Aurel
C15                     Cartea de citit in doi                           Victor Miron
C16                     Se repara prin inlocuire                      Victor Miron